Siberian Husky – om rasen

Ursprung

Siberian huskyn blev en godkänd ras i amerikanska kennelklubben under 1930-talet efter att ha avlats fram i Alaska som transport- och tävlingshundar. Då rasstandarden kom till i USA räknas det därför som hundarnas ”hemland”. Dessa hundar var huvudsakligen importerade från östra Sibirien där de länge levt tillsammans med urbefolkningen, tjuktjerna. Tjuktjerna sägs ha levt väldigt nära sina hundar och ska, liksom andra subarktiska nomadfolk, ha använt hundarna till bl.a. jakt, renvallning, värmekälla om nätterna och framförallt transport.

Under tidigt 1900-tal, i samband med den stora guldrushen, väckte dessa importerade hundar väldigt mycket uppseende bland amerikanerna. Slädhundstävlingar var populära och det dröjde inte länge förrän huskiesarna blev kändavärlden över som mycket uthålliga och tåliga draghundar, överlägsna i sin hastighet. 1908 anordnades för första gången den välkända, 65 mil långa slädhundstävlingen ​All-Alaska Sweepstakes och ett spann av importerade tjuktjiska hundar deltog för första gången. De vann inte, men imponerade stort med sin prestation.

Rasen har sedan dess utvecklats åt olika håll, där avelsfokus legat på olika kriterier. Vi talar idag därför om olika typer av huskies; showhuskyn, arbetshuskyn (som anses vara den ursprungliga) och idag även typen som benämns som sprintlinjer. Rasklubben arbetar för att uppmuntra till avel på draghundar med det ändamål, de rasegenskaper och den exteriör som står beskriven i rasstandarden. Alla typer av husky med stamtavla är dock godkänd.

Att leva med huskies

Siberian huskyn är en oerhört utpräglad flockhund med mycket starka instinkter och stor självständighet. Allt ifrån exteriör till mentalitet är anpassat för att den ska kunna överleva i mycket hårda förhållanden på förhållandevis lite föda, oberoende av människan. Dess starka draginstinkt är ett slags förädlat jaktbeteende och arbetet i ett spann bygget på just denna lust att jaga. Runt könsmognaden börjar jaktinstinkten vakna till liv på allvar och väcks framförallt av synintryck, men även doftintryck. Huskyn är därtill både stark, smidig och snabb och har således all kapacitet att fälla sina byten. När du tänker på att huskyn kan springa i flera dygn i sträck, enbart på vilja och jaktinstinkt, kan du börja greppa hur djupa dessa instinkter faktiskt är. Det är därför sällan klokt att ha sin husky lös i tron om att den ska kunna motstå de djupa instinkterna att dra efter vilt, trots att den är flockbunden.

Den utpräglade flockinstinkten har gjort huskyn till en signalkänslig hund med stora sociala färdigheter. Den är fascinerande tuff rent fysiskt, men mentalt är det en mycket mjuk och vänlig hund som strävar efter harmoni i flocken. Den husky som lever i flock får en stor del av sitt stimulans- och motionsbehov tillgodosett genom lek, närhet och samspelet med sina flockmedlemmar. De flesta utav oss som börjat med en husky kan sannolikt vittna om hur dessa hundar fullkomligt blommar ut och växer den dagen de får börja leva flockliv. Det finns de huskies som trivs som ensamhundar, men som ras är den generellt känd för att vara svår att ha ensam längre stunder.

Enligt rasstandard ska huskyn vara en social och vänlig hund med väldigt lite vaktinstinkt, om än med ett reserverat eller värdigt drag. De beskrivs som alerta, utåtriktade och entusiatiska.

Huskyn är en envis hund som tänker, mycket och själv. Det självständiga tänkandet har skapat en hund som, utanför dragarbetet, gärna förhandlar om sitt jobb och sin lön. De påstås därför ibland vara svårlärda, men faktum är att de har otroligt lätt för att lära – om den är motiverad. Det är en högt intelligent hund med en stor inneboende kreativitet, vilket ger sig till känna när motivationen är tillräckligt stor. Dessa hundar har också en stor förkärlek för aktiviteter som att tugga och gräva djupa hål/lyor. Men det är ändå det stora motionsbehovet och kärleken till att springa som är det mest utmärkande draget hos huskyn. Det här är en hund som du inte kan trött och vars återhämtningförmåga är rent utav fascinerande. En husky vilar när den travar. Tänk över den meningen igen! Det är med andra ord en ras som passar den aktiva människan som älskar att äventyra tillsammans med sin fyrbenta vän. Löparrundor, skid-/slädturer, barmarksdrag eller klövjerundor i skog och fjäll – ja, huskyn är inte sen att hänga på med stor entusiasm! De är dessutom duktiga spårare och brukar uppskatta jaktberikningen det innebär.

En välstimulerad husky som får sina behov tillgodosedda är en väldigt lättsam hund att leva med, en understimulerad husky upplevs ofta som problematisk i människoögon. Någon uttryckte det ganska väl när de sa: ”en husky har inte många krav på sin tillvaro, men de få krav den har är ovillkorliga”.